March 16, 2023

SC-ST ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ..! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ..? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ,ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ