March 26, 2023

ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ.

ವಿಧ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆದರೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬೀ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ.. ಲೇಖನ ಓದಿ

ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ 4 ಮೀಟರ್ ಏರಿಕೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ₹12,320 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ.!

ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಮೀಟರ್ನಸ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 12320 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟ